Ethiek en Waarden

  • Eerlijkheid en integriteit voor alle betrokken partijen zijn de basiswaarden van ons bedrijf.
  • Concurrerende producten worden niet toegelaten, tenzij mits akkoord van de betrokken partijen.
  • Vertrouwelijke informatie zal steeds als vertrouwelijk worden behandeld door de betrokken partijen.
  • Alle medewerkers werken binnen een klimaat van openheid zowel onderling als naar de principalen toe.
  • In alle opzichten zal onze houding respectvol en professioneel zijn.

Pietercil handelt als een verlengstuk van uw organisatie