Missie human resources

Binnen de waarden, de missie en de strategie van Pietercil, willen wij een flexibele en dynamische organisatie uitbouwen aan de hand van het ‘empoweren’ en ontwikkelen van ons menselijk kapitaal, dit alles in het belang van zowel onze organisatie als onze mensen.

Dit betekent dat onze medewerkers - vanuit een open en creatieve sfeer en ondersteund door de juiste middelen en systemen - verantwoordelijkheid en inititatief nemen - zowel als individu als in teamverband - voor de continuïteit en de groei van onze business, meer bepaald op de volgende vlakken:

  • Winstgevendheid
  • Customer Service (Kwaliteit)
  • Competitiviteit (Efficiëntie)
  • Leervermogen
  • Innovatie

Pietercil handelt als een verlengstuk van uw organisatie